Vill du delta i en studie som frisk kontrollperson? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du delta i en studie som frisk kontrollperson?

Av Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum Skapad: 2023-10-18

I forskningsstudien PREDEX studeras effekterna av långvarig kortisonbehandling på hjärnans struktur, minne och beteende hos patienter med binjurebarkssvikt.

Målet med studien är att ta reda på om kortisonets effekt på hjärnan skiljer sig beroende på när i livet patienterna påbörjat sin behandling samt hur dessa eventuella skillnader står sig mot den friska normalbefolkningen. Vi undersöker även om dessa effekter är beroende av hur länge behandlingen pågått samt om de skiljer sig mellan kvinnor och män. Studien avser således ge svar på hur behandlingen påverkar patienternas sömn, hälsa samt välmående.

Vi söker nu friska kontrollpersoner i åldrarna 18-45 år till en delstudie inom projektet.

Deltagande i studien är frivilligt. Material som samlas in kommer enbart användas i forskningssammanhang och alla personuppgifter hanteras enligt GDPR. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå och kan inte spåras till någon enskild person. Du har rätt att när som helst och utan vidare förklaring avsluta Ditt deltagande i studien.

Du kan delta i studien om du
- Har normalt blodtryck samt normala blodfetter
- Är frisk utan kronisk sjukdom (såsom diabetes, magtarmsjukdom, reumatism etc)
- Inte behandlas med några läkemedel (vitamintillskott och p-piller är okej)
- Inte har behandlats med kortison, läkemedel mot depression/andra psykiatriska sjukdomar under de senaste 3 månaderna
- Inte är gravid

Testtillfället genomförs online via en webbenkät och förväntas ta ca 60 minuter. Enkäten bedömer grad av depression, ångest och autistiska drag samt hur Du själv ser på Din hälsa, välmående och sömnkvalitet. Du kommer även att få fylla i ett formulär med mer information om Dig (ålder, utbildning samt yrke).

Efter slutförd enkät kommer Du att få två biobiljetter som tack för Din medverkan.

Studien genomförs av: Karolinska Institutet
Forskningsledare: Svetlana Lajic

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

I forskningsstudien PREDEX studeras effekterna av långvarig kortisonbehandling på hjärnans struktur, minne och beteende hos patienter med binjurebarkssvikt.

Målet med studien är att ta reda på om kortisonets effekt på hjärnan skiljer sig beroende på när i livet patienterna påbörjat sin behandling samt hur dessa eventuella skillnader står sig mot den friska normalbefolkningen. Vi undersöker även om dessa effekter är beroende av hur länge behandlingen pågått samt om de skiljer sig mellan kvinnor och män. Studien avser således ge svar på hur behandlingen påverkar patienternas sömn, hälsa samt välmående.

Vi söker nu friska kontrollpersoner i åldrarna 18-45 år till en delstudie inom projektet.

Deltagande i studien är frivilligt. Material som samlas in kommer enbart användas i forskningssammanhang och alla personuppgifter hanteras enligt GDPR. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå och kan inte spåras till någon enskild person. Du har rätt att när som helst och utan vidare förklaring avsluta Ditt deltagande i studien.

Du kan delta i studien om du
- Har normalt blodtryck samt normala blodfetter
- Är frisk utan kronisk sjukdom (såsom diabetes, magtarmsjukdom, reumatism etc)
- Inte behandlas med några läkemedel (vitamintillskott och p-piller är okej)
- Inte har behandlats med kortison, läkemedel mot depression/andra psykiatriska sjukdomar under de senaste 3 månaderna
- Inte är gravid

Testtillfället genomförs online via en webbenkät och förväntas ta ca 60 minuter. Enkäten bedömer grad av depression, ångest och autistiska drag samt hur Du själv ser på Din hälsa, välmående och sömnkvalitet. Du kommer även att få fylla i ett formulär med mer information om Dig (ålder, utbildning samt yrke).

Efter slutförd enkät kommer Du att få två biobiljetter som tack för Din medverkan.

Studien genomförs av: Karolinska Institutet
Forskningsledare: Svetlana Lajic

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.