Friska otränade forskningspersoner sökes till träningsstudie på GIH/Healthy, untrained research participants wanted for exercise study at GIH | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Friska otränade forskningspersoner sökes till träningsstudie på GIH/Healthy, untrained research participants wanted for exercise study at GIH

Av Julia Röja Skapad: 2023-11-14

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker friska otränade forskningspersoner till en träningsstudie som undersöker effekten av fysisk träning på utveckling av multipel skleros (MS).

För att vara kvalificerad som deltagare i studien behöver nedanstående kriterier passa in på dig:
 Frisk (utan kronisk sjukdom/medicinering)
 Kvinna eller man i åldern 20–40 år
 Normalviktig (BMI mellan 18–29)
 Otränad, låg till obefintlig grad av fysisk träning
 Rökfri

Vad innebär det att delta i studien?
Tillfälle 1 – Möte/intervju där du får information samt får fylla i en hälsoenkät.
Tillfälle 2 – Test av din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) på cykel.
Tillfälle 3 – I fastande tillstånd får du lämna blodprover och en muskelbiopsi samt genomföra ett VO2max-test på cykel med samma upplägg som det första.
Tillfälle 4 – 8 veckor övervakad konditionsträning på cykel på plats på GIH.
Vecka 1–2: 30 min 3 gånger/vecka, vecka 3–8: 45 min 4 gånger/vecka.
Tillfälle 5 – Blodprover, en muskelbiopsi och VO2max-test. Samma upplägg som vid tillfälle 3.

Alla tillfällen genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
Studien påbörjas under hösten 2023. Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Uppfyller du ovanstående kriterier för deltagande och vill veta mer, anmäl dig så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet!

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker friska otränade forskningspersoner till en träningsstudie som undersöker effekten av fysisk träning på utveckling av multipel skleros (MS).

För att vara kvalificerad som deltagare i studien behöver nedanstående kriterier passa in på dig:
 Frisk (utan kronisk sjukdom/medicinering)
 Kvinna eller man i åldern 20–40 år
 Normalviktig (BMI mellan 18–29)
 Otränad, låg till obefintlig grad av fysisk träning
 Rökfri

Vad innebär det att delta i studien?
Tillfälle 1 – Möte/intervju där du får information samt får fylla i en hälsoenkät.
Tillfälle 2 – Test av din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) på cykel.
Tillfälle 3 – I fastande tillstånd får du lämna blodprover och en muskelbiopsi samt genomföra ett VO2max-test på cykel med samma upplägg som det första.
Tillfälle 4 – 8 veckor övervakad konditionsträning på cykel på plats på GIH.
Vecka 1–2: 30 min 3 gånger/vecka, vecka 3–8: 45 min 4 gånger/vecka.
Tillfälle 5 – Blodprover, en muskelbiopsi och VO2max-test. Samma upplägg som vid tillfälle 3.

Alla tillfällen genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
Studien påbörjas under hösten 2023. Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Uppfyller du ovanstående kriterier för deltagande och vill veta mer, anmäl dig så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet!