Vaginal torrhet hos kvinnor i klimakteriet | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vaginal torrhet hos kvinnor i klimakteriet

Av Liselott Blomberg Skapad: 2023-08-29

En klinisk studie för behandling av slidtorrhet med smärta vid samlag och som beror på vaginal atrofi. Vaginal atrofi är en naturlig konsekvens av den sänkning av östrogennivåer som normalt förekommer under klimakteriet.

Syftet med studien är att jämföra två olika behandlingsalternativ mot slidtorrhet som ger smärta vid samlag för att kunna se vilken behandling som är mest effektiv.

Behandlingstiden är 12 veckor och det ingår 4 besök. Ersättning utgår vid biopsitagning

En klinisk studie för behandling av slidtorrhet med smärta vid samlag och som beror på vaginal atrofi. Vaginal atrofi är en naturlig konsekvens av den sänkning av östrogennivåer som normalt förekommer under klimakteriet.

Syftet med studien är att jämföra två olika behandlingsalternativ mot slidtorrhet som ger smärta vid samlag för att kunna se vilken behandling som är mest effektiv.

Behandlingstiden är 12 veckor och det ingår 4 besök. Ersättning utgår vid biopsitagning