Friska idrottande kvinnor sökes till forskningsstudie  | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Friska idrottande kvinnor sökes till forskningsstudie 

Av Liselott Blomberg Skapad: 2023-10-25

Vi söker friska idrottande kvinnor till en forskningsstudie om hur träning påverkar utsöndringen av uppbyggande (anabola) hormon såsom exempelvis testosteron i urin och nivåerna av dessa hormon i kapillära blodprov.

I studien ingår urininsamling under två perioder på respektive 24 timmar samt att fylla i en dagbok över vätskeintag, urinering och viktmätning. Under den andra 24 timmars perioden tas kapillärt blodprov från fingret med hem-kit vid 2 tillfällen och på Kvinnohälsans forskningsenhet vid 2 tillfällen (totalt 4 tillfällen). I studien ingår tre morgonbesök på Kvinnohälsans forskningsenhet, Karolinska Solna. Övrig del av studien sker i hemmet.

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För att kunna delta i studien behöver du vara över 18 år, normalviktig, ej gravid och träna i snitt minst 2 timmar (i huvudsak uthållighetsträning) per dag.

Ersättning utgår.

Vid intresse av att delta är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Ansvarig läkare för studien MD, PhD Emma Eklund
Forskningsbarnmorskor Liselott Blomberg och Anna Cockin.

Vi söker friska idrottande kvinnor till en forskningsstudie om hur träning påverkar utsöndringen av uppbyggande (anabola) hormon såsom exempelvis testosteron i urin och nivåerna av dessa hormon i kapillära blodprov.

I studien ingår urininsamling under två perioder på respektive 24 timmar samt att fylla i en dagbok över vätskeintag, urinering och viktmätning. Under den andra 24 timmars perioden tas kapillärt blodprov från fingret med hem-kit vid 2 tillfällen och på Kvinnohälsans forskningsenhet vid 2 tillfällen (totalt 4 tillfällen). I studien ingår tre morgonbesök på Kvinnohälsans forskningsenhet, Karolinska Solna. Övrig del av studien sker i hemmet.

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För att kunna delta i studien behöver du vara över 18 år, normalviktig, ej gravid och träna i snitt minst 2 timmar (i huvudsak uthållighetsträning) per dag.

Ersättning utgår.

Vid intresse av att delta är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Ansvarig läkare för studien MD, PhD Emma Eklund
Forskningsbarnmorskor Liselott Blomberg och Anna Cockin.